Arxius

Posts Tagged ‘Experiències’

El Portafoli Digital i la Universitat de les Idees

Jordi Adell

Anuncis

INNED1: 1er Simposi d’Innovació Educativa

this text in… SPANISH ENGLISH –  PORTUGUESE & other… Google Translations!

El I Simposi d’Innovació Educativa INNED1 està organitzat pel grup EMA (Entorns i Materials per a l’Aprenentatge) de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Aquest simposi ha estat pensat i creat com a pont de connexió entre la recerca educativa i les experiències innovadores. A més pretén ser un punt de trobada dels diferents professionals relacionats amb l’àmbit educatiu i tota persona amb inquietuds per innovar. El simposi s’ha estructurat de forma molt participativa i dinàmica per a poder compartir i viure les diferents experiències innovadores.
INNED1 Web: http://www.inned1.com/index.html
Grup EMA: http://www.grupema.net/

Dels projectes que el Grup EMA tenen entre mans cal destacar-ne un. La recerca sobre les TIC i el seu potencial col·laboratiu: COL·LABORAtic
L’objectiu general d’aquest projecte consisteix a estudiar la utilització de les TIC com a facilitadores dels processos a la construcció col·laborativa del coneixement en l’àmbit escolar.

El Grup de Recerca EMA treballa en diferents Línies de Recerca com ara:

Aprenentatge Col·laboratiu

  • Interacció dels elements fonamentals d’un procés d’aprenentatge col·laboratiu amb suport tecnològic per tal de proposar pautes pedagògiques per desenvolupar metodologies de treball col·laboratiu amb suport tecnològic
  • Metodologies d’avaluació dels processos d’aprenentatge en entorns de treball col·laboratiu amb suport tecnològic

Docència Universitària

  • Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a pràctica Docent innovadora.
  • Experiències d’innovació docent en el marc de convergència a l’Espai Europeu d’Educació Superior

Entorns, diversitat i inclusió social

  • Espais de relació i xarxes d’inclusió social en l’àmbit de les dones immigrants
  • Bones pràctiques en l’Educació de Persones Adultes de Catalunya
————————————————————————
Algunes preguntes fetes durant l’Entrevista:
Primer explicans en quines línies treballa el grup EME. On és i quin es l’objectiu?
De les jornades d’aquest primer simposi, d’on surt la idea i quina es la conclusió que en traieu?
Es important fomentar projectes entre diferents departaments, facultats o àrees de coneixements?
Quina importància te la transversalitat en el sistema educatiu? Com la podríem fomentar?
Es sol fomentar la participació dels estudiants en aquest projectes d’investigació?
————————————————————————
És important saber COMUNICAR. Es pot invertir temps en la redacció i la expressió oral de l’alumnat, però no hem d’oblidar que en el context actual també s’ha de capacitar en la utilització dels mitjans interactius i en la comunicació audiovisual.

El Materialaire 2.0 és aquell professor que interactua amb l’alumnat amb objectes tangibles i alhora aprofita els recursos d’Internet classificant-los al blog personal. D’aquesta manera les persones esdevenim el principals promotors del coneixement.
Una gran conferència i exemple de comunicació que vaig disfrutar en el marc de l’INNED1, a l’apartat Innovació col·lectiva la va articular Claudi Alsina (Catedràtic de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya) titulada «Materialaires i recursaires».

També destaco una activitat de Geometria amb Bombolles de Sabó aquesta ocasió per part de l’Anton Aubanell (Catedràtic de matemàtiques d’educació secundària, professor associat a la Universitat de Barcelona i membre del CREAMat).

Geometria amb Bombolles de Sabó

this text in… SPANISH ENGLISH –  ITALIAN – & other… Google Translations!

En el marc del 1er Simposi d’Innovació Educativa (INNED1) trobem una experiéncia destacable de l’Anton Aubanell (Catedràtic de matemàtiques d’educació secundària, professor associat a la Universitat de Barcelona i membre del CREAMat) on aconsegueix atreure l’atenció des d’un primer moment i ensenyar diferents coneixements sobre matemàtiques – física. Podeu veure a continuació un document audiovisual on el mateix autor ens explica com s’ho fa.
En què consisteix l’experiència?
Com reaccionen els estudiants?

Diàlegs innovadors. «Ús dels materials»
Geometria amb Bombolles de Sabó

——————- altres preguntes del Blog ———————

i altres Espais d’Internet:

Podem trobar una explicació de l’activitat a la Web del XTEC: http://www.xtec.es/entitats/perimetre/2jornad/bombolles.htm

Un Blogs on es comenta l’activitat i la capacitat comunicativa de l’Anton Aubanell: OIKÍA “Blog d’en Sergi d’Assís”

UPC

A la Videoteca de la UPC es pot trobar una experiència completa d’una hora (anar-hi). UPCommons

Portal d’accés obert al coneixement de la UPC.
Facultat de Matemàtiques i Estadística
La Conferència de l’Anton Aubanell (11/2/2004) En imatges!!

Va participar a la Fira de la Física UAB, 18-20 de Gener de 2005

Geometria amb bombolles de sabó: entre la Física i les Matemàtiques

Qui no ha jugat alguna vegada a fer bombolles de sabó? El conjunt d’activitats que presentarem ens permetrà descobrir que darrera d’aquestes innocents i divertides figures s’hi amaga un formidable entramat matemàtic que pot aprofitar-se com a eina didàctica en diversos nivells. En primer lloc presentarem algunes experiències per observar els efectes de la tensió superficial, després ho aplicarem a l’obtenció de superfícies mínimes dins d’estructures planes i tridimensionals, etc. i, sobretot, ens deixarem seduir per la bellesa juganera de les figures que obtinguem!

La incògnita de les matemàtiques és un diàleg entre Pilar Bayer Isant, Josep Pla Carrera i Anton Aubanell Pou.
Alguns temes que tracten: / Són difícils, les matemàtiques? / El llenguatge formal / Com estructuren la ment / Sense matemàtiques no hi ha ciència / A la vida quotidiana / Jocs i càlculs / De l’art i la bellesa / El futur/.

——————————————-

La bona experiència de la web 2.0 és que la podem construir entre tots.
Aporteu referències de les diferents troballes a Internet!!!

Oberts a comentaris…
NRK_Ruby

Reflexions de Comiat: Educar a Secundària.

this text in… SPANISH GALICIANENGLISH – FRENCH & other… Google Translations!

Reflexions de Comiat podria ser una col·lecció de vídeos on els professionals de l’educació ens exposen la seva visió un cop acabada la seva etapa com a professor/a.
Molts anys d’experiència comporten una gran dosi de creativitat per adaptar-se als nous alumnes i als canvis imposats per les institucions educatives. No s’han de ignorar els records d’aquells que han viscut abans algunes experiències semblants a les que han de fer front les noves generacions.

Aquest és un exemple de REFLEXIÓ DE COMIAT de Lola Ribelles Buixaderes.

La llengua i la literatura estan lligades als nous llenguatges comunicatius doncs les paraules precedeixen a la imatge.
Les possibilitats comunicatives de l’actual context poden generar nous espais per a l’educació, noves maneres d’aprendre. Això pot contribuir positivament en la motivació de l’alumnat i arribar a un perfil de persones que necessiten aprendre d’una altre manera més activa.
El treball en grups col·laboratius com a simetria de les actituds socials poden contribuir a l’educació de les actituds constructives. No momes necessitem ser crítics i senyalar les coses a millorar. Podem contribuir al canvi amb propostes i experiències exemplificadores. Hem de comunicar allò que podem millorar i quins models han funcionat abans de fer noves propostes.
Per això expreso les meves reflexions juntament amb les d’algú que ha volgut contribuir amb la seva opinió.

En aquest cas ens parla de passada sobre la NOVA LLEI EDUCATIVA.

La nova realitat que s’anomena 2.0 i respon a la interacció dinàmica entre emisor i receptor en l’espai obert que és Internet.

La comunicació web obté la mateixa bidireccionalitat que tenen les eines de correu electrònic donant la possibilitat de comentar qualsevol escrit o objecte multimèdia.
L’escola pot canalitzar les aficions lectores, sigui en text o en audiovisual i convertir l’espai de formació també en un context creatiu. Fa una anys que vaig entendre el treball de recerca com un pretext per inculcar el procés que segueix la ciència de recollida d’informació per a generar nous continguts culturals. Potser ho vaig aprendre tard i no ho he pogut posar-ho en pràctica mai.
En la societat de la informació la gestió dels continguts escrits-audio-visuals és clau per compartir i obtenir allò que es busca amb facilitat; de la mateixa manera que exercitant la memòria podem recordar millor. Així doncs les universitats pel seu nivell, però des de totes les institucions educatives es poden crear enllaços i enfortir els víncles del coneixement per fer-lo més accessible.
En aquest moment plantejo la meva idea que hauria d’incorporar la nova llei educativa i que s’hauria d’estudiar a fons: Com gestionem les idees? On van a parar els esforços  individuals? Totes les institucions i empreses haurien de tenir canals per gestionar les possibilitats de millora que sovint es troben als nivels més baixos de la organització.

Hem de generar COMUNITAT EDUCATIVA i aprofitar les possibilitats del col·laboracionisme.

Les institucions necessiten trobar un sistema més eficaç per millorar segons els seus objectius. Es pot obrir un canal per treballar les diferents idees encaminades a assolir els objectius. Si treballem l’ambient de comunitat tots hi podem guanyar més que si anem cadescú pel seu camí. Hi ha d’haber un grau de llibertat, però almenys s’ha d’oferir un sistema viu de gestió de propostes i un sistema de reconeixement d’esforços per fer més productiu l’estada acadèmica tant de professors com d’alumnes.
Nomès si treballem en comunitat podem mantenir part del capital humà que ha passat per una institució. Si es coneixen les eines de participació durant l’estada a un centre educatiu quan s’acaba una etapa i es marxa a un altre indret encara es pot seguir participant en la comunitat com a exalumne.

En aquest moment anirem acomulant valiosos enllaços entre persones i els seus RECORDS.
La perspectiva que ens dona la vida pot aportar molt als joves que tenen dubtes sobre el seu futur.

La gestió dels records i les valoracions que poden fer les persones poden ser un indicador de millora o per seguir treballant en una direcció. Potser es pot guardar juntament amb les valoracions dels treballs  de manera que un alumne o exalumne pugui fer el seguiment del seu treball i la institució pugui rebre les valoracions que aquest fa durant el procés d’aprenentatge, un cop acabat el curs i un cop ha passat un temps, si vol recordar els seus estudis.

No tots hem de participar de la mateixa manera, però hauriem de poguer treballar amb un sistema comú, obert a tots.
Això ens plantja un REPTE EDUCATIU sobre la DIVERSITAT i la IGUALTAT d’OPORTUNITATS.

La vida acadèmica hauria d’adaptar-se a diferents ritmes i objectius curriculars per adequar-se a les realitats personals.
Els canvis que es produeixen a la forma d’educar haurien d’estar orientats a les persones a les que es dirigeix la institució atenent a la diversitat cultural. Hem de redefinir els objectius per garantir uns coneixements i habilitats comunicatives i emocionals a part de les aptituds acadèmiques. Una base de capacitació general pot tenir objectius específics de cada itinerari sempre ajudant a trobar els camins personals dels alumnes, que no només han de passar pel centre ja que també hauran de fer front a les realitats personals (molt diferents per cada alumne).

El sistema també ha de garantir la formació contínua dels professors, però facilitant-los la feina, no com un objectiu més acumulat a l’ESFORÇ d’EDUCAR.

La fórmula de fragmentació del temps i acumulació de responsabilitats al professorat ha d’acabar.
Els professors han de ser experts en el tracte amb l’alumne, amb la matèria a ensenyar, ser bons recol·lectors i creadors de continguts, presentar els diferents temes, a diferents alumnes a cada hora i avaluar-ne el rendiment de cada alumne individualment, analitzant-ne cada cas i rectificant la seva estratègia educativa per ser més eficaç a cada grup.
Potser són moltes coses per un sol professor.
Si no es pot passar el temps suficient per cada tema es retarda molt la comprensió fragmentada dels  continguts.
“S’ha de procurar relaxar el professorat i donar-li espai per formar-se … i veure que la formació no és un element més sumat a tot l’esforç que se li exigeix.”

Una llei educativa ha de ser una base per debatre i avaluar-ne constantment els resultats de la seva aplicació, per canviar-ne la orientació de les mesures o bé per reformular les bases teòriques.
Potser s’hauria de formular un debat previ a la elaboració de les lleis, un espai obert a la participació en diferents col·lectius, podent analitzar-ne les diferents perspectives. Amb les diferents interpretacions s’obre un espai públic on intervinguin mitjans de comunicació i al final es fa un referèndum sobre les alternatives proposades (potser coincidint amb les eleccions del seu nivell d’aplicació, ciutat-comunitat-país).
Em de valorar entre tots les OPCIONS DE CANVI.

El gran debat es centra en el TEMPS i l’ESPAI. L’arquitectura dels centres i la distribució dels espais han de canviar per atendre els canvis d’organització horària i els hàbits de treball. També és degut als canvis tecnològics que poden incloure’s en la gestió dels centres educatius. Treballar amb ordinadors requereix un esforç d’arquitectura a dos nivells, en els espais físics i en els entorns virtuals (el software lliure és un horitzó de prosperitat que encara queda lluny si ningú s’atraveix a fer el canvi).

Totes les noves idees que es volen integrar al currículum escolar les solucionen augmentant l’horari. L’educació en valors per a la ciutadania o la capacitació audiovisual poden cohesionar-se en una assignatura de suport, on també hi entrin les tècniques d’estudi i l’educació emocional. Tots aquest valors són d’aplicació transversal ja que condicionen l’aprenentatge  de cada una de les disciplines i poden requerir figures especialitzades com el Tècnic AUDIOVISUAL de CENTRE.

Aquestes persones han de tenir un paper d’acompanyament per a totes les assignatures, interactuant amb l’alumnat, formant al professorat i participant en iniciatives d’integració de la seva disciplina en les assignatures curriculars. Es poden fer projectes entre els perfils tècnics audiovisuals, d’informàtica, d’educació en valors, expert en psicologia, l’educació física, etc…
Els especialistes en àrees transversals poden ajudar treballant en equip en projectes comuns, fent d’acompanyament a les classes teòriques, creant vincles entre assignatures diferents o canalitzant les idees tant dels professors com dels alumnes, ja que com dic, el repte de la nova educació és de tots i per tots.

Hem d’enfortir les relacions personals generant comunitats flexibles que responguin a les diferents sensibilitats i puguin ajustar-se constantment a les necessitats, siguin acadèmiques o personals.
Hem de potenciar els projectes personals i fer-los col·lectius amb un sistema de participació que permeti compartir el coneixement.

Seguirem reflexionant…

…si voleu entrar al blog de l’IES Les Corts (del recinte de la Maternitat) és l’escola on s’ha realitzat l’entrevista, al costat de la COM radio.